Program dla inkasentów

MODERNIZACJA STRONY – PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

Aplikacja Inkasent.Net jest częścią rozwiązań mobilnych firmy BlackSoft. Pogram może być wykorzystywany w firmach zajmujących się dystrybucją gazu, energii elektrycznej, wody, jak również firm zajmujących się tylko zbieraniem odczytów np przez zarządców nieruchomości w celu prowadzenia rozliczeń z mieszkańcami. Aplikacja mobilna Inkasent to  narzędzie przeznaczone do zarządzania pracą  inkasentów terenowych.   Inkasenci wyposażeni w urządzenia z systemem android i oprogramowanie Inkasent.Net  wykonują swoje zadania w terenie, a skutki wykonywanych działań są monitorowane przez osobę decyzyjną w aplikacji  „desktopowej”, która daje także możliwość eksportu danych do innych systemów np rozliczeniowych, magazynowych itd.

Oprogramowanie wspiera pracowników w wykonywaniu zadań takich jak:

  • ewidencję odczytów stanów urządzeń pomiarowych (np. liczników)
  • pobieranie opłat parkingowych
  • drukowania biletów
  • prowadzenie rozliczeń z kontrahentami w terenie (np. opłaty za najem stoisk handlowych)
  • kontrola stanu technicznego urządzeń
  • prowadzenie dziennika wymiany urządzeń pomiarowych
  • ankietowanie

Program Inkasent.Net daje możliwość szybkiej  komunikacji pomiędzy pracownikiem terenowym a centralą firmy lub urzędu.